Dut Kan Pıhtılaşmasına Engel Olarak iyileştirir.

Dut kan dolaşımını arttırmak için kan basıncının sağlıklı seviyede aklmasına yardımcı olur. Bu durumda kan pıhtılaşmasını engeller. Bu duruma ayrıca dut’un kalp sağlığını korumasına yardımcı olur. Dut ayrıca zengin miktarda demir içerdiği için kansızlık sorunlarını giderebilir. Bu özelliğinden dolayı, bir çok açıdan kanın pıhtılaşmasına neden olan unsurları ortadan kaldırır.  Yüksek miktarda demir içeriği ile dut, demir minerali içeren ender meyvelerden biridir.

****



****

Dut içeriğinde bulunan demir minerali yardımı ile, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesini sağlamaktadır. Demir minerali, oksijenin organlara dağıtılmasına yardımcı olmaktadır dolayısı ile dut demir içeriği sayesinde metabolizmayı desteklemektedir.

Hücreler için gerekli olacak olan besin ve oksijenin hücrelere taşınmasını, hücrelerde yaşamsal faaliyetler sonucu meydana gelen karbondioksit gazı ile zararlı toksit atık maddelerin boşaltım organları olan akciğerlere ve böbreklere taşınmasını sağlayan sisteme, kalp – damar sistemi veya  dolaşım sistemi  denir.
***



***
Hücreler için gerekli olacak olan besin ve oksijenin hücrelere taşınmasını, hücrelerde yaşamsal faaliyetler sonucu meydana gelen karbondioksit gazı ile zararlı toksit atık maddelerin boşaltım organları olan akciğerlere ve böbreklere taşınmasını sağlayan sisteme, kalp – damar sistemi veya  dolaşım sistemi  denir.

— —



Kara Dut meyvasından elde edilen şurub ağız ve boğaz hastalıklarında çok faydalı etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Eskiden beri geleneksel olarak insan sağlığında  ilaç olarak tedavi amaçlı kullanılan Dut meyvası özellikle mantar ve saçkıran hastalıklarının tedavisinde, kesin tedavi olarak sürekli kullanılmıştır. Dut ağacının yaprakları ipek böcekleri için çok kullanılan değerli besinler içerir

Mulberry improves Circulatory System as an obstacle to blood coagulation
The mulberry helps the blood pressure to reach a healthy level to increase blood circulation. In this case, it prevents blood clotting. This also helps protect the heart health of the MUT. Mulberry can also eliminate anemia problems because it contains a rich amount of iron. Because of this feature, in many ways it removes elements that cause blood clotting.

Duda als Hindernisse für die Blutgerinnung, verbessert den Kreislauf
Mulberry hilft, gesunde Druckniveaus Blut Geist, um die Blutzirkulation zu erhöhen. In diesem Fall verhindert die Blutgerinnung. Dies ist auch der Beere hilft Herzgesundheit aufrechtzuerhalten. Duda Adresse auch das Problem der Anämie, weil es reich Mengen an Eisen enthält. Aufgrund dieses Merkmals, wodurch Faktoren, die die Blutgerinnung in vielerlei Hinsicht verursachen.

Дуда как препятствия на пути свертывания крови, улучшает систему кровообращения
Mulberry помогает здоровый уровень кровяного давления ума, чтобы увеличить циркуляцию крови. В этом случае препятствует свертыванию крови. Это также ягода помогает сохранить здоровье сердца. Дуда также решить проблему анемии, поскольку она содержит богатые количества железа. Благодаря этой особенности, устраняя факторы, которые вызывают свертыванию крови во многих отношениях.

دودا كما العقبات التي تحول دون تخثر الدم، ويحسن الدورة الدموية
التوت يساعد العقل صحية مستويات ضغط الدم لزيادة الدورة الدموية. في هذه الحالة يمنع تخثر الدم. وهذا هو أيضا التوت يساعد في الحفاظ على صحة القلب. دودا أيضا معالجة مشكلة فقر الدم لأنه يحتوي على كميات غنية من الحديد. وبسبب هذه الميزة، والقضاء على العوامل التي تسبب تجلط الدم في نواح كثيرة.

Duda comme des obstacles à la coagulation du sang, améliore le système circulatoire
Mulberry aide les niveaux de pression artérielle saine d’esprit afin d’augmenter la circulation sanguine. Dans ce cas, empêche la coagulation du sang. Ceci est également la baie contribue à maintenir la santé du cœur. Duda aborde également le problème de l’anémie, car il contient des quantités riches en fer. En raison de cette caractéristique, les facteurs qui provoquent la coagulation du sang dans de nombreuses façons éliminer.

Duda como obstáculos para la coagulación de la sangre, mejora el sistema circulatorio
Mulberry ayuda a niveles saludables de presión arterial de la mente con el fin de aumentar la circulación sanguínea. En este caso previene la coagulación de la sangre. Esta es también la baya ayuda a mantener la salud del corazón. Duda también aborda el problema de la anemia, ya que contiene cantidades ricas en hierro. Debido a esta característica, la eliminación de los factores que causan la coagulación de la sangre en muchos aspectos.

Duda como obstáculos para a coagulação do sangue, melhora o sistema circulatório
Mulberry ajuda a níveis de pressão arterial mente saudável, a fim de aumentar a circulação sanguínea. Neste caso, impede a coagulação do sangue. Este é também o berry ajuda a manter a saúde do coração. Duda também resolver o problema da anemia porque contém quantidades ricas de ferro. Devido a esta característica, eliminação de factores que causam a coagulação do sangue em muitos aspectos.

***



***

Bir yanıt yazın

Paylaş
Paylaş