Kırmızı Pancar Alyuvarların Oluşturur.

Kırmızı pancar alyuvarların oluşmasında rol oynar. Kırmızı pancarın suyu en güçlü kan düzelticilerden biridir. Havuç suyuyla yarı yarıya karıştırılan kırmızı pancar suyu, günde 400 gr. içildiğinde alyuvarların sayısını kısa zamanda yükseltir. Damarlarda toplanan mineral kalsiyumu en iyi eritebilen de yine pancar suyudur.

********

Alyuvarlar = Eritrositler = Red Blood Cell = Rbc
Kırmızı Kan Hücreleri  Kan’ın toplam miktarının yaklaşık % 40-45 ini ve kan’ın şekilli elemanlarının % 99 unu oluştururlar. Kırmızı Kan Hücreleri  Parlak kırmızı renklerinden dolayı kırmızı kan hücreleri olarak adlandırılırlar. Şekilleri her iki kenarı iç bükey (bikonkav) bir diski andırır, ortalama çapı 6-8 nanomikrondur. Kırmızı Kan Hücreleri  yani Alyuvarların çekirdeği yoktur. Bir milimetreküp kanda erkelerde 5.100.000-5.800.000, kadınlarda 4.300.000-5.200.000 alyuvar bulunur. Bu sayılar yaş, cinsiyet ve yaşanılan yerin rakım yüksekliğine göre değişebilmektedir.  Kırmızı kan hücrelerinin üretimi böbrekler tarafından üretilen eritropoietin denilen  hormon ile kontrol edilir.  Kırmızı kan hücreleri mucize üretimi kemik iliğinde olgunlaşmamış hücreler olarak başlar.

Yaklaşık yedi gün sonra olgunlaşarak kan akışına katılır.  Diğer birçok hücrenin aksine olgunlaşan kırmızı kan hücrelerinin çekirdeği yoktur. Bu sayede oldukça esnek yapıya sahiptirler. Bu esnek yapıları nedeniyle vücudumuz boyunca kan damarları yolu ile her yere kolayca ulaşırlar.Ancak aynı zamanda hücrenin ömrünü sınırlar.  Kırmızı kan hücresi vucudumuzda sadece ortalama 120 gün hayatta kalır. Zamanla alyuvarların zarı kolay zedelenebilir hale gelir ve çoğunluğu dalak olmak üzere, karaciğer ve kemik iliğinden geçerken yırtılarak parçalanırlar. Alyuvarlar buralarda bulunan makrofajlar tarafından fagosite edilirler ve içlerindeki hemoglobin açığa çıkar. Makrofajlar hemoglobinden demiri ayırarak kana verirler. Demir kanda transferrine bağlanır. Hemoglobinin geri kalan kısımları bilirubine çevrilip kana verilir. Sonra karaciğer tarafından safraya atılır.Kırmızı Kan Hücreleri  Alyuvarlar anne karnındaki fetusun ilk birkaç haftasında vitellus kesesinde, ikinci üç ay da dalak, lenf düğümleri ve karaciğerde, doğumdan önceki son ayda ve doğumdan sonra kemik iliğinde üretilirler. Kemik iliğinde ise 5 yaşına kadar tüm kemiklerde ,20 yaşından sonra vertebralar (omurgalar), sternum (göğüs kemiği) , kostalar (kaburgalar) ve iliyak kemik (kalça kemiği)  gibi yassı kemiklerin iliklerinde yapılır.20 yaşından sonra tibia ve humerusun proksimal bölümü dışında uzun kemiklerin ilikleri yağlanır ve alyuvar yapımı durur. Yaş arttıkça bu kemiklerde de üretim düşer.  Dolaşımdaki tüm hücreler kemik iliğindeki hemopoietik kök hücrelerin bölünmesiyle oluşurlar. Alyuvarlar da ilk aşamada kemik iliğinde bölünen bu hücrelerden oluşan retikülosit halinde dolaşıma katılır. Retikulositler dolaşımda 1-2 gün içerisinde eritrosit haline gelirler. Vücuttaki dokuların oksijenlenmesinin azalması alyuvar yapımını arttırır. Alyuvar üretimini uyaran asıl faktör ise %90’ı böbreklerde, kalanı ise karaciğerde yapılan eritropoetin hormonudur. Dokularda oksijen azaldığında eritropoetin hormon seviyesi yükselir, alyuvar yapımı uyarılır ve ancak 5 gün sonra oluşan yeni alyuvarlar dolaşımda görülmeye başlar. Alyuvar oluşumunda DNA sentezi için gerekli olan folik asit ve B12 vitamininin önemi büyüktür. Eksikliklerinde DNA sentezi azalır, olgunlaşma ve bölünme yetersiz olur , makrosit adı verilen normalden büyük, hücre zarı dayanıksız, düzensiz, geniş, oval şekilli alyuvarlar oluşur.

Bir yanıt yazın

Paylaş
Paylaş