Yumurta Meme Kanserini Engellemeye Faydalıdır

Yumurta Meme Kanserini Engellemeye Faydalıdır.
insan Sağlığımıza devasına faydalı Kadınlara meme kanseri vakıaları son zamanlarda yanlış ve düzensiz beslenmeden dolayı sıkça rastlanan bir hastalıktır. Bu konuyla alakalı yapılan bilimsel araştırmalar haftada 6 adet taze taze Tavuk yumurta tüketen kadınların tüketmeyen kadınlara göre %40 oranında Kadın sağlığında Meme kanserine insan Sağlığımıza devasına faydalı yakalanma riskini azaltmaktadır. Kadın sağlığında Meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski vardır.

Kadın sağlığında Meme kanseri, Kadın sağlığında Meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir.Kadın sağlığında Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. En sık görülen tipi; Kadın sağlığında Meme kanallarından kaynaklanan “duktal” kanser denen kanserlerdir. Süt üreten bezlerden köken alan “lobüler” kanserler de sık görülür. Ayrıca diğer dokulardan kaynaklanan daha nadir medüller, tübüler, müsinöz gibi tipleri de vardır. Kadın sağlığında Meme kanseri oluşumunda genetik değişiklikler çok önemlidir. Genetik yapıda çeşitli faktörlerin ve normal yaşlanmanın etkisiyle ortaya çıkan bozukluklar kansere neden olur. Ancak Kadın sağlığında Meme kanserlerinin sadece %7-9’luk bir kısmı ailesel geçişlidir. Özellikle anne tarafında genç yaşta Kadın sağlığında Meme kanseri ve erkek Kadın sağlığında Meme kanseri görülmesi ailesel bir geçişe işaret edebilir. Risk Faktörleri Kadın cinsiyet ve yaşlanma Kadın sağlığında Meme kanseri için en önemli risk faktörleridir. Diğer bilinen risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir; İlk doğum yaşı: 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapanlarda, 18 yaş öncesinde ilk doğumunu yapanlara göre risk artmaktadır. Daha önceleri doğum sayısı ile kanser gelişimi arasında ters ilişki olduğu öne sürülmüşse de bu ilişki gösterilememiştir. Yine de hamilelik döneminde östrojen hormonunun daha düşük seviyelerde olması bu koruyucu etkinin ortaya çıkmasını sağlıyor olabilir. İlk adet yaşı: İlk adetini erken yaşlarda görenler, yaşam boyu daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk artmaktadır. Menopoz yaşı, Menopoz bilindiği gibi kadının adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği dönemdir. İleri yaşta (>55 yaş) menopoza girme Kadın sağlığında Meme kanseri riskini arttırmaktadır. Burada da etken uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmadır.

Emzirme: En az bir yıl süreyle emzirmenin koruyucu etkisinin olduğunu gösteren verilerin yanı sıra herhangi bir etkisinin olmadığını iddia eden çalışmalar da mevcuttur. Doğum kontrol hapları: Doğum kontrol haplarının uzun süre kullanımı Kadın sağlığında Meme kanseri gelişim riskini arttırmaktadır. Bunun yanı sıra en az beş yıl süreyle bu ilaçların kullanılmasının kalın bağırsak, rahim ve over (yumurtalık) kanseri riskini azalttığı gösterilmiştir. 10 yıldan daha uzun süre kullanımlarda ve özellikle genç yaşta (20 yaş öncesinde) kullanmaya başlamakla Kadın sağlığında Meme kanseri, kalp krizi ve inme riski artmaktadır. Burada özellikle belirtilmesi gereken husus doğum kontrol hapıyla birlikte sigara içiminin ciddi sorunlara yol açabileceğidir. İkisi birlikte kalp hastalıkları ve inme riskini belirgin arttırmaktadır. Menopoz sonrası hormon tedavisi: Bu tür ilaçlar genellikle menopoza bağlı şikayetlerin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla kullanılırlar.

Bu ilaçlar vücudun üretimini kestiği östrojen ve progesteron hormonlarını içermektedir. Bu ilaçları 5 yıl ve daha uzun süre kullanan menopoz sonrası dönem kadınlarda Kadın sağlığında Meme kanseri ve rahim kanseri riski artar. Boy ve kilo: Uzun boylu kadınlarda Kadın sağlığında Meme kanseri riski artmaktadır. Bunun nedeni bilinKadın sağlığında Meme ktedir. Benzer şekilde bu kadınlarda kalın bağırsak kanseri riski de yüksek saptanmıştır. Menopoz öncesi dönemde aşırı zayıf kadınlarla, menopozdan sonra idealin üzerinde kilosu olan kadınlarda Kadın sağlığında Meme kanseri riski artmaktadır. Menopoz sonrası dönemde aşırı kilolar ve özellikle yağ dokusu fazla miktarda östrojen hormonu (Kadın sağlığında Meme kanserine neden olduğu bilinen hormon) yapımına neden olmaktadır. Beslenme: Menopoz sonrası dönemde yağ oranı yüksek gıdalarla beslenme ile Kadın sağlığında Meme kanseri gelişimi arasında ilişki mevcuttur. Aksi olarak sebze ağırlıklı beslenmenin ise koruyucu etkisi vardır. Alkol: Günde 1 bardaktan (1 bira, 1 bardak şarap, 1 duble sert içecek) daha fazla alkol tüketimi kadınlarda östrojen hormonu düzeylerini arttırdığı için kanser gelişim riskini arttırabilir. İyi huylu Kadın sağlığında Meme hastalıkları: Kist, fibroadenom ve hiperplazi gibi Kadın sağlığında Meme hastalıkları iyi huylu tümörlerdir. Biyopsi sonucu habis olmayan oluşumlar tespit edilmesi risk faktörüdür. Ailede Kadın sağlığında Meme kanseri öyküsü olması: Annesinde, anne tarafından akrabalarında, teyzesinde ve ve/veya kız kardeşinde Kadın sağlığında Meme kanseri olan kadınlarda Kadın sağlığında Meme kanseri gelişmesi riski normal toplumdan daha fazladır.

Korunma, Bazı risk faktörleri sizin kontrolünüz altındadır. Genel sağlık durumunuzu koruma amaçlı dengeli beslenme, zayıflama veya kilonuzu koruma, sigara içmeme, alkolü sınırlandırma, düzenli egzersiz gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Ancak bunlar riskinizi tamamen yok etmez. Bu nedenle Kadın sağlığında Meme kanserine yakalanmışsanız bu hiçbir şekilde sizin veya başkasının suçu değildir. Kendinizi suçlu hissetmek veya yanlış olduğunu düşündüğünüz şeyleri veya kişileri suçlamanızın size bir faydası yoktur; tam aksine moralinizi yüksek tutmak tedavinizi de olumlu yönde etkileyecektir. Bulgular, Kadın sağlığında Meme Kanserinin Belirtileri: Kadın sağlığında Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, Kadın sağlığında Meme de ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların çok azında ağrı da belirtilere eşlik edebilir. Daha nadir olarak Kadın sağlığında Meme de çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere meme ucu belirtileri yer almaktadır. Sanıldığının aksine ağrı ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya çıkmaktadır. Tanı, Erken evrede Kadın sağlığında Meme kanserleri diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi ileri dönemlere gelene kadar belirgin bir belirti vermeyebilir. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Bu nedenle, Kadın sağlığında Meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamanız çok önemlidir. Kadın sağlığında Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır.

Erken tanı için üç temel yöntem uygulanabilir. Bunlar ; evde kendi kendine yapılan Kadın sağlığında Meme kontrolleri, doktor tarafından yılda bir yapılan Kadın sağlığında Meme muayeneleri ve mamografi (Kadın sağlığında Meme röntgen filmi) olarak sayılabilir. Kadınların 20 yaşından sonraki dönemde, her ay Kadın sağlığında Meme lerini kendi kendilerine muayene etmeleri gereklidir. Menopoz öncesi dönemde adetin başlangıcından sonraki 7-10. günlerde, menopoz sonrası dönemde ise her ayın aynı gününde muayene yapmalısınız. Kadın sağlığında Meme dokusu içerisinde herhangi bir şüpheli kitle ele geldiğinde vakit geçirmeden doktora başvurunuz. 20 yaşından sonra 2 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir kez doktorda Kadın sağlığında Meme muayenesi yaptırınız. Bu şekilde takip edilen kadınlarda kanserin çok erken dönemlerde yakalanabildiği ve Kadın sağlığında Meme kanserine bağlı ölümlerde %30 oranında azalma sağlandığı saptanmıştır. Evreleme, Kadın sağlığında Meme kanseri oluşumu çok hızlı bir süreç değildir. Tümör ortalama 5-7 yılda 1 cm büyüklüğe erişir. Yayılımı öncelikle lenf kanalları yoluyla koltuk altı lenf bezlerine ve daha sonra kan yoluyla karaciğer ve kemik gibi uzak organlara olur. Tümörün yayılımını tespit etmek için evreleme yapılıp, tedaviye karar verilir. TNM sistemi adlı bir evreleme sistemi kullanılır. T tümör çapını, N hastalıklı koltuk altı lenf bezi sayısını, M ise uzak yayılım (metastaz) durumunu belirtir. Buna göre 4 evreden bahsedilebilir. Erken evre hastalık dendiğinde evre I, II ve bazı evre III tümörler anlaşılır. Evre III tümörlerin bir kısmı ve evre IV tümörler ileri evre olarak adlandırılır.

Tedavi, Kadın sağlığında Meme kanseri tedavisi, alanında uzmanlaşmış bir ekip tarafından yapılmalıdır. Bu ekibin temel üyeleri Kadın sağlığında Meme cerrahı, tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğudur. Kadın sağlığında Meme kanserinin temel tedavisi cerrahidir. Tercih edilen cerrahi şekli Kadın sağlığında Meme dokusunun tamamen çıkarıldığı mastektomi ameliyatıdır. Ancak, erken evre küçük tümörlerde Kadın sağlığında Meme koruyucu cerrahi yapılması da uygundur. Kanserli dokunun Kadın sağlığında Meme den, çevresinde bir parça sağlıklı Kadın sağlığında Meme dokusu bırakılarak çıkarılmasına lumpektomi adı verilir. Ancak, lumpektomi yapılan Kadın sağlığında Meme lere daha sonra radyoterapi verilmesi şarttır. Yapılan çalışmalar sonucunda Kadın sağlığında Meme koruyucu cerrahi sonuçlarının mastektomi ile benzer olduğu anlaşılmıştır. Bu yaklaşım özellikle batı ülkelerinde mastektomiye tercih edilmektedir. Sevindirici olarak ülkemizde de giderek daha çok uygulanmaktadır. Cerrahi sonrası gerekiyorsa tamamlayıcı olarak kemoterapi veya hormonoterapiler tıbbi onkologlar tarafından yapılır. Bazı durumlarda radyoterapi de uygulanması gerekebilir. Tedavi kararı verirken tümörün büyüklüğü, koltuk altı lenf bezlerine yayılım olup olmaması, tümörün hormon bağımlılık durumu, Her2 (c-erb-B2) adı verilen kanser geninin varlığı gibi faktörler göz önüne alınır. Tümörün büyük olduğu durumlarda tedaviye önce kemoterapi ile başlanıp tümörün küçültülüp cerrahiye uygun hale getirilmesi gerekebilir. Bu tedavilere doktorunuz karar verip sizi yönlendirecektir.

Tarama Normalde 20 yaşından sonra Kadın sağlığında Meme muayenesi ve yılda bir kez doktorda Kadın sağlığında Meme muayenesi yaptırmanız önerilir. Bu nedenle, erken dönemde hastalığın yakalanması için kadınların bilgi sahibi olması gereklidir. 50 yaşından sonra 2 yılda bir mamografi çekilmesi önerilmektedir. Ulusal kanser tarama programı önerilerine göre ülkemizde uygulanan Kadın sağlığında Meme kanseri tarama protokolü aşağıda yer almaktadır. 20-40 yaş arası; Ayda bir kendi kendine Kadın sağlığında Meme muayenesi, iki yılda bir klinik Kadın sağlığında Meme muayenesi 40-69 yaş arası; Ayda bir kendi kendine Kadın sağlığında Meme muayenesi, yılda bir klinik Kadın sağlığında Meme muayenesi, iki yılda bir mamografi çekilmesi gerekmektedir. Buradaki metin genel bir bilgilendirme olup, hastalıklar değişkenlik gösterebileceğinden kişisel değerlendirme için uzmanınızla görüşünüz. Kadınların Meme kanserinin en yaygın belirtisi Kadınların Memede ağrısız bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların % 10 kadarı, kitle olmaksızın ağrı hissetmektedir. Kadınların Meme kanserinin daha seyrek görülen belirtileri arasında, göğüste oluşan geçici olmayan değişimler, kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve akıntılar, aşınma, göğüs ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dâhil olmak üzere göğüs ucu belirtileri yer almaktadır. Tedavisi en kolay olan erken evredeki Kadınların Meme kanserleri tipik olarak hiçbir belirti göstermezler. Bu nedenle Kadınların Meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamaları çok önemlidir. Kadınların Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavi seçeneklerinin sayısını, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını önemli oranda arttırır. Erken tanı için temelde önerilen birbirlerini tamamlayıcı üç yöntem vardır.

– Kişisel (Kendi Kendine Yapılan) Göğüs Kontolleri
– Klinik (Doktor Tarafından Yapılan)
– Mamografi

Kadınların Meme kanseri tedbiri olarak normalde 20 yaşından sonra her ay kişisel göğüs kontrollerinin yapılması, kırk yaşından sonra da yılda bir kez olmak üzere klinik göğüs kontrolleri ve mamaografi önerilmektedir. Ancak daha sonraki mamogramlarınıza referans olması için otuzlu yaşlarınızda en azından bir mamografi çektirerek saklamanız önerilir. Aile tarihçesi, ırk, ilk adet yaşı, çocuk sayısı gibi pek çok faktör Kadınların Meme kanseri için yüksek risk taşıyıp taşımadığını belirler. Kadınların Meme Kanseri Evreleri Kanser evresini, tümörün boyu ve kanserin yayılımı tanımlar. Evrelendirme sisteminde 0 ile 4 arasında bir rakam belirtilir. Evre 0 (Sıfır) : Aynı zamanda “in-situ” olarak da adlandılır. Evre 0 (sıfır), olan kanserler yerlerinde kalmış ve çevre dokulara sıçramamış kanserlerdir. Evre 0 (sıfır) kanserler oluştukları yerlere göre ikiye ayrılırlar. Süt bezlerinde ya da süt kanallarında oluşabilirler.Kadınların Meme Kanseri Evre 1, Orijinal tümör 2 cm ya da daha küçüktür. Kanser lenf bezlerine sıçramamıştır. Kadınların Meme Kanseri Kadınların Meme Tedavisi, Lumpektomi (kanserli kitlenin etrafında bir parça sağlıklı göğüs dokusu ile birlikte alınması) ve koltukaltı lenf bezlerinin alınmasını takip eden radyasyon tedavisi yapılır. Gerekiyorsa kemoterapi veya hormonoterapiler eklenir. Mastektomi (Kanserin bulunduğu göğüsün alınması operasyonu) ve koltukaltı lenf bezlerinin çıkarılması önerilir. Kanseri Evre II (İki) , Orijinal tümör 2 ile 5 cm arasındadır ve lenf bezlerine sıçramamış veya sıçramış olabilir. Kadınların Meme Kanseri Evre II (İki) için genelde uygulanan tedavi şekli Kadınların Meme Kanseri Evre 1 ile aynıdır, ancak eğer tümör büyükse ya da lenf bezlerine sıçramışsa kemoretapi, hormonterapi ve radyasyon tedavisinin tamamlayıcı olarak önerilmesi daha yaygındır. Kadınların Meme Kanseri Evre III (Üç) A , Bu Kadınların Meme kanseri aşamasında orijinal tümör koltukaltı lenf bezlerine ve göğüs dışı dokulara sıçramıştır. Operasyon sonrasında genelde radyasyon tedavisi ve sistematik tedavi olarak kemoterapi ve hormon tedavisi uygulanır. Eğer tümör çok büyükse, operasyon öncesinde tümörün boyunun küçültülmesi amacıyla kemoterapi uygulanabilir. Bu tip kemoterapiye neoadjuvant kemoterapi denir.

Meme Kanseri Evre III (Üç) B, Orijinal tümörün boyutuna bakılmaksızın, tümörün kendisini göğüs duvarına bağladığı ve göğüs lenf bezlerine sıçradığı durumlarda kanser Kadınların Meme Kanseri Evre III (Üç) B olarak adlandırılır. Kadınların Meme Kanseri Evre III B Kadınların Meme kanserinin standart tedavisi genellikle neoadjuvant kemoterapi ile başlar. Orijinal tümörün boyunun istenen oranda küçülmesi ile birlikte cerrahi tedavi yapılır. Operasyon sonrası uygulanan standart tedavi ise; radyasyon tedavisi, kemoterapi ve hormon tedavisidir. Kadınların Meme Kanseri Evre IV (Dört), Kanser göğüs dışında vücudun diğer bölümlerine (kemikler, akciğer, karaciğer ya da beyin gibi) sıçramıştır. Kadınların Meme Kanseri Evre IV (Dört) Kadınların Meme kanserinin tedavisinde temel amaç yaşam süresini ve kalitesini arttırmak, hasta şikayetlerini gidermektir. Tedavide genelde kemoterapi ve hormon tedavisi gibi tüm vücudu etkileyen sistematik tedaviler uygulanır. Hastanın şikayetlerinin azaltılması amacı ile bazı durumlarda mastektomi (Kanserin bulunduğu göğüsün alınması operasyonu) de önerilebilir. Kadınların Meme Kanseri ve Genetik Yapılan çalışmalar sonrasında tüm kanserlerin yaklaşık %10’unda kalıtsal faktörlerin varlığı kanıtlanmıştır. Sık gözlenen kanserlerde yapılan genetik araştırmalarda bazı hastalarda yaşam sırasında kazanılmış genetik değişiklikler saptanmıştır. Onkogen adı verilen bu genetik bölgelerdeki değişiklikler somatik hücrelerde olmakta ve ailenin diğer bireylerine kalıtılmamaktadır. Bununla birlikte değişimin görüldüğü kişilerde kanser gelişimine neden olmaktadır. insan Sağlığımıza devasına faydalı taze taze Tavuk yumurta içerdiği önemli vitamin ve besinlerle doğal yollardan bağışıklık siteminizi kuvvetlendirir. İnsan vücudunun dirençli hale gelmesi için gerekli olan kritik besinler içerir. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi D vitaminidir. İnsanların günde tüketilen bir tane taze taze Tavuk yumurta insan Sağlığının vücudun ihtiyacı olan D vitamininin neredeyse %40’ını karşılamaktadır. Asla bu hiç hafife alınacak bir durum değildir. Bunun dışında bağışlık siteminin hastalıklarla mücadelesine büyük katkı sağlayan insan Sağlığımıza devasına faydalı A vitamini taze Tavuk yumurtada yeterince vardır..

İndeks: Yumurta, Görme, Protein, Kolestrol, Hücre zarı, omega 3, D Vitamini, B2 vitamini,  B7 vitamini, B12 vitamini, folik asit, kolin,  amino asit, anjiyotensin, peptit, Zeaxanthin, Lutein, anti-oksidan, Göz,  A vitamini, D vitamini, B1 vitamini, B6 vitamini, E vitamini,  K vitamini, Katarakt, 


loading…

.

Hurma Kısırlık için ilahi şifadır.

Beyaz Dutun Saç Sağlığına Muhteşem Faydalıdır.

B6 Vitamini Yeni Hücre Üretir.

Parmak basınç masacı Akupunktur Ağrılara Faydalıdır

Kuru Üzüm Cinsel Sorunlara Faydalıdır.

.

.
Bilgi kaynaklarımız:
www.google.com
www.faydaliyasam.com
www.naturlebens.com
www.humancurative.com
www.bitkiveinsan.com
www.enerjistmasor.com
.Bir cevap yazın